Положення про РОВР у Волинській області

Офіс, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює координацію і контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих організацій, виконує інші функції, визначені законодавством.

Права і обов'язки підпорядкованих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються Положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Нагляд за додержанням вимог цих Положень здійснює Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області області.

Повна назва: Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області

Скорочена назва: РОВР у Волинській області.

Юридична адреса: 43005, м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1.

Положення про Регіональний офіс одних ресурсів у Волинській області