Про організацію

   Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області (далі – Офіс) є бюджетною неприбутковою організацією, яка  належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері розвитку водного  господарства та гідротехнічної  меліорації  земель, управління,  використання  та   відтворення   поверхневих  водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

    Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській  області у  своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади,  що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими документами Держводагентства та цим Положенням. 


     Історія створення та розвитку

Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області створений рішенням Волинського облвиконкому № 984 від 21 серпня 1954 року на базі водогосоподарських організацій області. Першим його керівником був призначений Ханко Віктор Данилович. Він працював з 1954 р. по 1959 р. В різні роки водогосподарською галуззю  керували: Делеур В. О., Барсук В. П., Бахмачук Ю.Й., Лавренюк В.В., Кравчук Ростислав Сергійович. З травня 2020 року - Поліщук Назарій Миколайович.

З 5 квітня 2021 року начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області  - Євліков Роман Леонідович.

За роки своєї діяльності ця управлінська структура мала делькілька трансформацій: з 1 січня 1965 року - у Волинське обласне упарвління меліораціїі водного господарства, 1 січня 1977-го - у Волинське обласне вибниче управління меліорації і водного  господарства, з 1 вересня 1988-го - у Волинське проектно - експлуатаційне будівельне по меліорації і водному господарству ("Волиньмеліоводгосп"), з 1 серпня 1991-го - у Волинське обласне управління водних ресурсів і водного господарства (Волинь облводгосп), з 16.05.2011 року - Волинське обласне управління водних ресурсів (Волинське облводресурсів). З 25.10.2018 - Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області .

 

 

Існуюча структура  апарату Регіонального офісу водних ресурсів  Волинської області