«Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату»

Нещодавно Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України презентувало результати дослідження Світового банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату», що було здійснено українськими, європейськими та американськими науковцями. До вебінару долучились спеціалісти Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.

Дане дослідження було реалізовано з метою оцінки впливу зміни клімату на майбутнє (до 2100 року) в Україні, а саме – кількісної оцінки біофізичних та економічних наслідків зміни клімату на сільське господарство, ліси, населення та робочі місця, у дослідженні також було проаналізовано вплив зміни клімату на різні групи доходів. Отримані результати корисні для стратегічного короткострокового та довгострокового планування, моніторингу, розвитку необхідної інфраструктури і містять інформацію про тенденції врожаю сільськогосподарських культур для прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору відповідної сільськогосподарської практики. Розроблені деталізовані кліматичні прогнози можуть бути використані для оцінки кліматичних ризиків у різних секторах економіки на національному та регіональному рівнях.